Pojištění

Pojišťovna Axa má nové webové stránky. Navštivte je na adrese www.axa-assistance.cz

Co je pojištění?

Pojištění slouží jako jistota v případě nečekané události. Pojistník platí pravidelně pojistné stanovené pojišťovnou na základě pravděpodobnosti události, na kterou se pojištění vztahuje. V případě, že událost skutečně nastane, vyplatí pojišťovna pojistníkovi, pozůstalým, nebo třetí straně adekvátní částku. V Česku je povinné zdravotní pojištění a pro řidiče také povinné ručení. Sociální pojištění je sice také povinné, svými parametry ale pojištění nepřipomíná a jedná se pouze o hezky pojmenovanou daň. V případě hypotéky je také povinné pojištění životní pro případ úmrtí. Ostatní druhy pojištění jsou dobrovolné.